Categoría
festivais
Sobre este festival

MICE Mostra Internacional de Cinema Etnográfico

Promovida polo Museo do Pobo Galego, entidade orientada cara aos obxectivos xerais de  investigación, conservación, divulgación, defensa e promoción da cultura galega en todos os seus ámbitos desde o campo da antropoloxía cultural, a Mostra Internacional de Cinema Etnográfico nace en 2006 como unha actividade do Departamento de Educación e Acción Cultural.

 

A MICE é un festival diferenciado, que ten como obxecto divulgar e fomentar a confluencia entre a teoría e a práctica cinematográfica coa antropoloxía social e cultural, unha interacción que ten sido parte dos debastes epistemolóxicos das Ciencias Sociais e experimentado con todas e cada unha das tendencias formais do cinema.

Fotografías  dé Denís Estévez

Santiago de Compostela (A Coruña)

www.mice.museodopobo.gal

Organiza: Padroado do Museo do Pobo Galego

Marzo – Abril

Outros festivais

festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais
festivais